Ambassadors

Hlangana namanxusa ethu Izidlamlilo ezisebenzela izilimi kwi-inthanethi, ezizobe zibambe iqhaza kwinselele ye-Meme yolimi lwasekhaya lwebele kanti futhi sithanda ukukumema ukuthi nawe uzibandakanye ngokwenza okufanayo.

Advertisements